Gminny Turniej o Ruchu Drogowym

Dnia 21maja 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej odbył się V Gminny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym dla klas IV. Wzięli w nim udział uczniowie trzech szkół  podstawowych z terenu naszej gminy. Rywalizowali oni w trzech konkurencjach : >> test z przepisów ruchu drogowego, >> test ze znajomości znaków drogowych, >> rowerowy test sprawnościowy na torze […]