Monthly Archives: Maj 2017

Wyniki naboru do klas sportowych

8 i 9 maja odbyły się próby sprawnościowe do klasy IV i VII sportowej. Wszystkie osoby składające wniosek o przyjęcie zostały zakwalifikowane. 

read more

Informacja dla rodziców i uczniów

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Jastrzębiu informuje, że miejscem realizacji obowiązku szkolnego od 01.09.2017r. dla wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej – w tym uczniów kl. I, III , VI oraz dla uczniów klas II i III gimnazjum będzie Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jastrzębiu, ul. T. Kościuszki 51b, 26-502 Jastrząb

read more

“Prehistoria” jastrzębskiej szkoły

Prehistoria, zwana czasem prahistorią, odnosi się do dziejów ludzkości przed wynalezieniem pisma, a w związku z tym, przed pojawieniem się zapisków kronikarskich i dokumentów. W dziejach naszej szkoły, takim okresem jest czas przed 20 lutego 1944r., kiedy to pierwszy powojenny kierownik szkoły, Wiktor Busiakiewicz, rozpoczyna spisywanie kroniki szkoły w Jastrzębiu. Dzięki jednak wnikliwości i dociekliwości […]

read more

Rozpoczynamy przygodę z historią naszej szkoły!

“Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości.” Tak o historii pisał niemal dwa tysiące lat temu główny dziejopisarz cesarstwa rzymskiego w czasach Augusta, Tytus Liwiusz. O historii naszej szkoły, którą pragniemy przypomnieć w związku ze zbliżającą się siedemdziesiątą rocznicą nadania jej imienia Tadeusza Kościuszki, pisali autorzy kronik […]

read more