Światowy Dzień Zdrowia

„Zdrowie dla wszystkich” to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat działalności WHO.  W ramach realizacji prac, które zostały zaproponowane przez koordynatora przedsięwzięcia –  p. Renatę Stopę, nauczycielki PSP w Jastrzębiu przygotowały harmonogram działań, obejmując zagadnienia  Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz projektu czytelniczego W przyjaźni z książką, w którym  uczniowie   mogli się wykazać swoim talentem i pomysłowością. Żeby nasi podopieczni  dobrze wykonali powierzone zadania, najpierw uczestniczyli w prelekcji p. Elżbiety Pawlak  […]