Klimatyczne klasy drugie

Wychowawczynie klas drugich Dorota Banach i Iwona Rdzanek zgłosiły swoje klasy do udziału w ogólnopolskim projekcie “Klimatyczna klasa”, który będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019. Pomoże on kształtować kompetencje społeczne uczniów i rozszerzy ich wiedzę przyrodniczą w praktyczny sposób oraz pozwoli zgłębić problem zmian klimatycznych. W ramach projektu zrealizowane zostaną angażujące cykle lekcji dotyczący przyrody i […]