Ku niepodległej

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Grupa Artystyczna Rekonstrukto zaprezentowała naszym uczniom specjalny program upamiętniający 123 lata walki o wolność Narodu Polskiego “Ku niepodległej”. Prezentacja obejmowała wesołą lekcję historii upamiętniającą dążenia niepodległościowe, stroje z epoki oraz kolekcję replik broni używanych przez powstańców i w I wojnie światowej. Podczas pokazu artyści wciągnęli dzieci do wspólnej zabawy, […]