Przyjęci w poczet uczniów

Gwarem i niezwykłym poruszeniem rozpoczął się 7 listopada w naszej szkole. Na holu zgromadziła się niemal cała szkoła wraz z zaproszonymi gośćmi na czele z Wójtem Gminy Jastrząb p. Andrzejem Brachą i Przewodniczącą Rady Rodziców, p Iwoną Kaczor, p. Dyrektor Beata Przytuła-Bińkowska, zastępca Dyrektora p. Katarzyna Owczarek, nauczycielami i rodzicami. Gwiazdami przedpołudnia byli pierwszoklasiści, którzy […]