REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019-2020

DOKUMENTY DO POPRANIA   Rekrutacja do klasy pierwszej REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ Rekrutacja do przedszkola REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA POTWIERDZENIE WOLI KONTYNUOWANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ