Vivat 3 Maj!

W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole wpisany jest apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzień ten jest znakomitą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak Patriotyzm i Ojczyzna. W tym roku to uczniowie klas II w swoim wystąpieniu przybliżyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny. Przypomnieli nam tło historyczne […]