Ani uwierzyć, ani się pogodzić…

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy społeczność szkolną o śmierci pani Wandy Lisowiec, wieloletniego pracownika naszej szkoły. Mimo iż mieszkała w Sadku, Wanda Lisowiec (ur. w 1958r.)całą karierę zawodową związała z gminą Jastrząb: pierwszą pracę nauczycielską rozpoczynała w 1982r. PSP w Nowym Dworze zaś przez kilka ostatnich lat pracowała również w PSP w Gąsawach Rządowych. Z jastrzębskim gimnazjum p. Wanda związana była od początku jego istnienia, najpierw jako pedagog szkolny a od 2004r. nauczała wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie. Prywatnie, oddana rodzinie żona i matka czworga dzieci.

Pani Wando, odeszłaś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić. Jeszcze dwa miesiące temu uroczyście pożegnaliśmy Panią na forum szkolnym i na zebraniu rady pedagogicznej, spodziewając porozmawiać na gminnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej, gdzie miała Pani zająć miejsce wśród szacownych emerytów. Niestety, musimy odłożyć nasze spotkanie na krótką chwilę. W międzyczasie wspominać będziemy Pani dobre spojrzenie, łagodny uśmiech, głębokie rozmowy i niezapomniane zajęcia, na których nauczała Pani nie tylko, jak funkcjonuje nasze państwo, ale również jak kochać i żyć. W imieniu wszystkich uczniów i pracowników szkół, w których pracowałaś, składamy Pani serdeczne podziękowania za wysiłek włożony w pracę zawodową i serce okazywane uczniom i współpracownikom. Mężowi Adamowi i dzieciom: Alanowi, Almie, Ewie i Kai przesyłamy wyrazy współczucia i zapewniamy o naszej modlitwie i duchowym wsparciu w tym gorzkim dla nich czasie.

Msza święta żałobna w intencji Wandy Lisowiec odbędzie się w poniedziałek 2 września o godz. 15.00 w kościele parafialnym w Sadku, skąd udamy się na cmentarz w Szydłowcu.