ZAPRZYSIĘŻENIE SU i MINI SU

Kliknij aby przejść do galerii

W poniedziałek 23 października 2017r. w PSP w Jastrzębiu odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowych przedstawicieli Mini Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze. Najpierw dokonano prezentacji składu MSU, wymieniając przewodniczącą – Amelię Figarską, zastępcę- Zuzannę Piasecką oraz skarbnika – Nadię Raganiewicz, następnie odbyło się ślubowanie. Odczytano również najważniejsze założenia MSU na bieżący rok szkolny.                                                                             Na zakończenie głos zabrał dyrektor Zbigniew Sarnat, który pogratulował sukcesu w wyborach oraz życzył owocnej i satysfakcjonującej pracy. Do życzeń dołączyła się opiekunka MSU – p. Dorota Banach.

Kliknij aby przejść do galerii

Kilka dni później miało miejsce uroczyste zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego.

Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru PSP i odśpiewania hymnu państwowego. Po powitaniu zebranych na uroczystości: dyrekcji, nauczycieli i uczniów , nowy zarząd SU zobowiązał się do rzetelnego i sumiennego wypełniania powierzonych im obowiązków. Na zakończenie przewodniczący SU – Antoni Walkiewicz, zapoznał wszystkich obecnych z planem pracy Samorządu na rok szkolny 2017/2018.