22 marca 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu odbyło się spotkanie przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu z dziećmi z klas 0a, 0b i klasy I, w ramach akcji ,,Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Przedstawiciel WORD w ciekawy i przystępny sposób przekazał dzieciom informacje na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, a także o konsekwencjach nieprawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Pogadanka była urozmaicona filmami na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci z zainteresowaniem słuchały oraz chętnie odpowiadały na pytania.
   Na zakończenie wszyscy otrzymali maskotki odblaskowe.