I Gminny Konkurs Matematyczno-Fizyczny

7 czerwca w PSP w Jastrzębiu odbył się I Gminny Konkurs Matematyczno-Fizyczny pod patronatem Wójta Gminy Jastrząb.

W konkursie wzięły udział cztery 3- osobowe zespoły młodzieży z siódmych i ósmych klas, uczęszczających do szkół w naszej gminie. Uczestnicy odpowiedzieli na 30 pytań zamkniętych,
z zakresu fizyki i matematyki, które zostały następnie zostały sprawdzone przez komisję.

Zwycięzcy zostali wyłonieni w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej, w której zsumowane zostały punkty zdobyte przez uczniów poszczególnych szkół.

W kategorii grupowej I miejsce zdobyła drużyna z Publicznej szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej w składzie:

 • Czyżewski Filip
 • Bilska Natalia
 • Dębski Wiktor

Przygotowana przez pana Ryszarda Bodo.

II miejsce drużyna z  Publicznej  szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych w składzie:

 • Zakonnik Jakub
 • Piętek Dominik
 • Gromek Zuzanna
  którą przygotowała dyr. Marzena Sadza.

III miejsce drużyna z  Publicznej  szkoły Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu pod opieką Julity Król, Katarzyny Owczarek i Agnieszki Gniadek, którą reprezentowali:

 • Kacper Niziołek
 • Walkiewicz Antoni
 • Surdy Patryk

oraz IV miejsce drużyna z  Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze w składzie:

 • Jączyński Mateusz
 • Kamińczak Gabriela
 • Krupa Łucja
  nad którą opiekę sprawowała pani Dorota Myszkowska, a do konkursu przygotowała pani Urszula Kaczmarska.

W kategorii indywidualnej komisja wyłoniła trzech zwycięzców:

 • Wiktor Dębski – I miejsce
 • Antoni Walkiewicz – II miejsce
 • Filip Czyżewski III miejsce

Laureaci dostali atrakcyjne nagrody, tj. głośnik bezprzewodowy, słuchawki i power banka. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali wysokiej klasy pendrive, a drużyny dyplomy i puchary.

Panie Julita Król i Agnieszka Gniadek, które były organizatorkami konkursu zaprosiły również obecnych  na słodki poczęstunek oraz przygotowany przez naszych uczniów występ artystyczny promujący matematykę i fizykę.

Wszystkie nagrody w I Gminnym Konkursie Matematyczno-Fizyczny pod patronatem Wójta Gminy Jastrząb, którego inicjatorem była dyr. Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu Beata Przytuła-Bińkowska, ufundował wójt gminy – Andrzej Bracha. W ramach wdzięczności organizatorzy wręczyli sponsorowi dyplom „Przyjaciela Szkoły”.

Celem konkursu było upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematyczno – fizycznej wśród uczniów, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, promowanie ich dorobku i osiągnięć, integracja środowiska uczniowskiego oraz współpraca nauczycieli w gminie Jastrząb.

Czas, w którym odbył się konkurs zbiegł się z czasem zakończenia Innowacji Pedagogicznej pt.: „Szkolny Klub Przedsiębiorczości”, prowadzonej przez panią Julitę Król i Agnieszkę Gniadek, które chcąc podziękować za wsparcie w realizacji swoich działań, wręczyły wójtowi gminy oraz paniom dyrektorkom PSP w Jastrzębiu kalendarze, zaprojektowane przez uczestników innowacji.