Bezpieczni na drogach

W dniu 26.09.2018r. w PSP w Jastrzębiu odbyło się spotkanie dzieci z funkcjonariuszami policji – panią Marleną Skurkiewicz i panem Grzegorzem Sobierajskim.

Wizyta miała na celu przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych w drodze do i ze szkoły. Znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych jest jednym z punktów Programu Profilaktycznego Szkoły.

Uczestnicy prelekcji zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe – klasy 0-3 i klasy 5-8 z 3 klasą gimnazjum.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie spotkania był Mirosław Bednarczyk

Kliknij, aby przejść do galerii.