Co M.S.U. zrobił w I semestrze

We wrześniu odbyły się demokratyczne wybory. Przewodniczącym M.S.U. został Kacper Serwa z klasy 2a, a zastępcami Zuzanna Figarska z klasy 3b oraz Bartosz Figarski z klasy 3b. Ponadto w skład M.S.U. weszli przedstawiciele samorządów klasowych klas I-III. 9.10.2013r. odbyła się uroczystość zaprzysiężenia Mini Samorządu Uczniowskiego. Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej przedstawiciele M.S.U. złożyli wszystkim pracownikom szkoły życzenia i wręczyli pamiątkowe dyplomy. Również w październiku przeprowadzili prace porządkowe na grobach żołnierzy oraz zapalili znicze i złożyli kwiaty. Wspólnie z S.U. zorganizowano dyskotekę z okazji Halloween. 11 listopada przedstawiciele M.S.U. wzięli udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Również w listopadzie wzięli udział w pasowaniu na ucznia klas pierwszych oraz włączyli się w organizację dyskoteki andrzejkowej. W grudniu odbył się konkurs na najładniej udekorowaną salę. W grudniu miała również miejsce kontynuacja akcji „Bądź przyjacielem zwierząt”, w ramach której uczniowie zorganizowali zbiórkę artykułów żywnościowych, misek, koców oraz pieniędzy na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu pod hasłem „Złotóweczka dla pieseczka”. Zorganizowano również sprzedaż ciast, z której dochód został w całości przeznaczony na zakup karmy dla zwierząt z radomskiego schroniska. W zakresie działalności charytatywnej Samorządy Uczniowskie z PSP w Jastrzębiu kontynuowały zainicjowaną przez nich
w zeszłym roku szkolną akcję polegającą na zbiórce żywności oraz artykułów szkolnych
i zabawek dla rodzin uczniów z naszej szkoły. Każdy mógł pomóc rodzinie w potrzebie
i przygotować dla niej, wspólnie z klasą, paczkę zawierającą m.in. artykuły żywnościowe, przybory szkolne, zabawki oraz art. chemiczne. Do akcji włączyli się nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. Powstało 11 wspaniałych paczek, które opiekunki samorządów rozwiozły wytypowanym wcześniej rodzinom. Ponadto Mini Samorząd włączył się do akcji „Rady na odpady” zbierając nakrętki i puszki oraz „Góra grosza”. M.S.U. wspólnie z S.U. przeprowadził sprzedaż ciast, z której dochód został przeznaczony na pomoc rodzinie poszkodowanej
w pożarze. Przez cały semestr umieszczano bieżące informacje na tablicy ogłoszeń Mini Samorządu Uczniowskiego oraz prowadzono dokumentację działalności Mini Samorządu
w kronice Mini Samorządu.

przyg. Dorota Banach