„Już pełnoprawni uczniowie…”

Kliknij aby przejść do galerii

„Niech wyrosną z Was tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną” – takie hasło przyświecało tegorocznym pierwszoklasistom z PSP z Jastrzębia, którzy 26.10.2017 roku przystąpili do uroczystego aktu pasowania na pełnoprawnych uczniów PSP.
Uroczystość ślubowania pierwszoklasiści rozpoczęli wykonaniem pięknego tańca.
Biało – czarne stroje, bordowe kokardy, obroty, przejścia, ukłony i korowody oczarowały publiczność. Następnie uczniowie zaprezentowali na szkolnej scenie swe umiejętności wokalno – recytatorskie. Musieli także wykonać kilka zadań, by udowodnić dyrekcji, że mogą przystąpić do złożenia uroczystej przysięgi na Sztandar Szkoły, że będą wzorowo wypełniać wszystkie swoje obowiązki.
Po złożeniu ślubowania, dyrektor szkoły Zbigniew Sarnat dokonał aktu pasowania każdego ucznia.
Pełnoprawnym już uczniom PSP zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz szkolne legitymacje.
Dyrektor Zbigniew Sarnat, wicedyrektor Katarzyna Owczarek, zaproszeni goście: Pan Wójt Andrzej Bracha, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Kaczor oraz przedstawiciele MSU i SU życzyli pierwszoklasistom samych sukcesów, nieustającego uśmiechu oraz realizacji nawet najskrytszych marzeń.
Uczniowie klasy I otrzymali także upominki od Wójta Gminy Jastrząb, Rady Rodziców
oraz MSU i SU.
Na zakończenie uroczystości wychowawczyni pani Iwona Rdzanek podziękowała wszystkim za przybycie i udział w tak ważnym dla jej wychowanków dniu, sobie życzyła owocnej współpracy z rodzicami, a swych uczniów zachęcała do systematycznej pracy i wzorowego wypełniania szkolnych obowiązków.
Tak uroczysty i wyjątkowy dzień zapewne na długo pozostanie w pamięci każdego pierwszoklasisty.