Klimatyczne klasy drugie

Wychowawczynie klas drugich Dorota Banach i Iwona Rdzanek zgłosiły swoje klasy do udziału w ogólnopolskim projekcie “Klimatyczna klasa”, który będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019. Pomoże on kształtować kompetencje społeczne uczniów i rozszerzy ich wiedzę przyrodniczą w praktyczny sposób oraz pozwoli zgłębić problem zmian klimatycznych. W ramach projektu zrealizowane zostaną angażujące cykle lekcji dotyczący przyrody i ochrony środowiska. Dzieci otrzymały zestawy badawcze dla klasy, które pozwolą na przeprowadzenie ciekawych doświadczeń przyrodniczych. Sprawdzą na przykład, czy porosty występują w najbliższej okolicy i stworzą małą fabrykę tlenu w klasie! Po zrealizowaniu cyklu lekcji wezmą udział w konkursie, w którym główną nagrodą jest spotkanie klasy z naukowcem na uczelni wyższej.

Kliknij, aby przejść do galerii.