NARODOWE CZYTANIE ŻEROMSKIEGO

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,
   uszlachetnia w chwilach pomyślności,
   daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”

Uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej z Jastrzębia po raz kolejny włączyli się  w ogólnopolską akcję Narodowego  Czytania.            
          W ramach projektu „W przyjaźni z książką „ 10 września uczniowie podczas zajęć wysłuchały kilku fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Zapoznano ich także
z genezą powstania powieści oraz zaprezentowano im kalendarium życia i twórczości słynnego polskiego poety. W bibliotece szkolnej została zorganizowana wystawa  najpopularniejszych książek Stefana Żeromskiego.
          „Przedwiośnie” to jego ostatnia powieść, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania.   
Narodowe Czytanie to dobra okazja do zachęcania uczniów do czytania największych dzieł literatury polskiej i nie tylko.