Raduj się Matko Polsko!

Mazurkiem Dąbrowskiego rozpoczął się w PSP w Jastrzębiu uroczysty koncert pieśni patriotycznych Raduj się Matko Polsko! radomskiego Kameralnego Chóru Mieszanego im. bpa Jana Chrapka pod dyrekcją Marii Czarneckiej-Cieślak. Nazwa koncertu nawiązuje do średniowiecznego hymnu ku czci św. Stanisława, Gaude Mater Polonia, jednego z najstarszych utworów muzycznych poświęconych Polsce, który również został wykonany na szkolnej scenie przez działających przy radomskiej katedrze chórzystów. Obok wspomnianych hymnów wykonana została również Rota,  ekumeniczny hymn z Taize O Lord Hear My Prayer, sławna pieśń z okresu II wojny światowej Czerwone maki na Monte Cassino oraz inne utwory o charakterze żołnierskim lub patriotycznym przeplatane poezją Słowackiego i Hemara. Wokaliści przybyli do Jastrzębia na zaproszenie Wójta Andrzeja Brachy i p.o. Dyrektora PSP Beaty Przytuły-Bińkowskiej dzięki staraniom nauczycielki języka polskiego Beaty Leśniewskiej, która wraz z mężem Jarosławem od wielu lat śpiewa w założonym z inicjatywy bpa Jana chrapka chórze. Dziękując muzykom za przybycie, Wójt Bracha podkreślił rolę muzyki w krzewieniu postawy patriotycznej i podnoszeniu ducha polskości. 

Nagranie:

Zdjęcia:

Kliknij, aby przejść do galerii