SZKOLNE OBCHODY XVII DNIA PAPIESKIEGO „ Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją ”

Pod takim hasłem w dniach:  3 – 10 października 2017 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu obchodzili  XVII  DZIEŃ PAPIESKI. Z tej okazji w dwóch gablotach zostały przygotowane gazetki okolicznościowe, a w sali 24  wystawa albumów, kalendarzy, książek i czasopism katolickich poświęconych Papieżowi. Ponadto w kl. 1 – 7 przeprowadzone zostały katechezy nt. Jan Paweł II – Idźmy naprzód  z nadzieją  ukazujące wartość i znaczenie nadziei w życiu św. Jana Pawła II oraz w życiu każdego chrześcijanina.

W dniu 05.10.2017r. zorganizowany został Szkolny Konkurs Papieski      pod hasłem: „ Wartość nadziei w nauczaniu św. Jana Pawła II, ” w którym uczestniczyło 18 uczniów z kl. 4 – 7. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu, w którym musieli wykazać się znajomością  najważniejszych faktów z życia św. Jana Pawła II, jego pielgrzymowania oraz  nauczania Papieża dotyczącego znaczenia nadziei w życiu człowieka.

Konkurs zorganizowała i nagrody książkowe dla zwycięzców ufundowała katechetka pani Renata Gruszczyńska. Uczestniczyło w nim 18 uczniów z klas 4 – 6.

Laureatami zostali uczniowie:

  • Sara Myszkowska z kl. 6a – I miejsce
  • Milena Słomka z kl. 4a – II miejsce
  • Oliwia Stefańska z kl. 6b – III miejsce

Wyróżnienia otrzymali:

  • Aleksandra Jaskros z kl. 6b
  • Karolina Kozak z kl. 6b
  • Alicja Rdzanek z kl. 4b

Uwieńczeniem  Szkolnych Obchodów XVII  DNI PAPIESKIEGO był montaż słowno – muzyczny przeprowadzony dnia 09.10.2017r. dla uczniów kl. 3 – 7. Obejrzeli go i wysłuchali także nauczyciele, dyrekcja szkoły i  pracownicy obsługowi. Na program artystyczny złożyły się  przemówienia i homilie wygłoszone przez Jana Pawła II podczas licznych pielgrzymek do Polski oraz piosenki religijne: „ Przyjaźń, to największy dar ”, „ Nie ścigaj się z miłością ”, które zaśpiewała uczennica kl. 7b – Julia Sasal. Natomiast uczennica kl. 6b – Oliwia Stefańska  zaśpiewała piosenkę: „ Panie, proszę przyjdź ”. W roli narratorów wystąpili uczniowie kl. 6b: Ewelina Olbromska, Oliwia Stefańska, Adam Walkiewicz, Bartosz Sławiński  oraz Nikola Wabik z kl. 7b. Ponadto uroczystą atmosferę i podniosły nastrój wprowadziło przemówienie Papieża skierowane do młodych ludzi, odtworzone z płyty CD oraz piosenka „ Pokój mój daję Wam ”.  Atrakcją montażu słowno  –  muzycznego była prezentacja multimedialna  ukazująca spotkania Jana Pawła II z dziećmi i młodzieżą. Elementem kończącym była piosenka „Ty tylko mnie poprowadź ”, którą zaśpiewała Julia Sasal z kl. 7a.

Na zakończenie przemawiał dyrektor szkoły Zbigniew Sarnat dziękując uczniom za wspaniały występ i wspominając swoje spotkania z Papieżem podczas jego pielgrzymek do Polski. Po czym nastąpiło rozdanie nagród książkowych laureatom konkursu. Całe przedsięwzięcie przygotowała   katechetka Renata Gruszczyńska