Trzecioklasiści w cyberświecie

Kliknij aby przejść do galerii

Uczniowie klasy III a i III b Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastrzębiu pod opieką nauczycielek Marioli Majstrak i Julity Król zakończyli realizację programu profilaktycznego „Wspólne kroki w Cyberświecie”. Autorami programu są specjaliści współpracujący z Fundacją Poza Schematami, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy edukacyjnej, terapeutycznej
i psychologicznej z dziećmi i młodzieżą: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Agnieszka Pisarska, Kinga Sochocka i Karolina Van Laere.

W naszej szkole trzecioklasiści realizowali program w terminie od  września do  grudnia 2018roku. Głównym celem programu profilaktycznego Wspólne kroki w Cyberświecie było ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniem od nich. Zajęcia były poświęcone także rozwijaniu ważnych umiejętności dzieci, takich jak komunikacja, radzenie sobie z emocjami czy trudnymi sytuacjami. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę również  na temat zagrożeń wiążących się
z korzystaniem z Internetu
i mediów elektronicznych, w tym: cyberprzemocy, hejtowania i innych zachowań antyspołecznych w sieci. Jednym z elementów programu profilaktycznego Wspólne kroki w Cyberświecie były zadania domowe do wykonania przez dziecko przy pomocy rodzica. Współpraca rodziców znaczenie ułatwiła dzieciom przyswojenie i utrwalenie poruszanych podczas zajęć treści, które w takiej sytuacji mają szanse wykształcić właściwe nawyki użytkowania mediów elektronicznych i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.

Program składał się z następujących elementów:

  • spotkania wprowadzającego z rodzicami,
  • dziesięciu cotygodniowych 45-minutowych zajęć
z dziećmi,
  • spotkania podsumowującego z dziećmi i ich rodzicami.

W trakcie spotkania podsumowującego rodzice wspólnie z dziećmi bawili się w grę terenową, zawierającą elementy utrwalające wiedzę i umiejętności zdobyte poprzez udział w programie. Dla każdej grupy było przygotowanych 6 kopert z zadaniami i poukrywane w wybranych przez realizatorki miejscach na terenie szkoły. Koperty były oznaczone kolorem odpowiedniej grupy. Samo już poszukiwanie było dla dzieci bardzo przyjemne. W jednym miejscu było przygotowane stanowisko kontrolne, które obsługiwały realizatorki, do którego przychodziły drużyny po tropy i inne materiały przed i po wykonaniu każdego zadania. Grupy musiały wykonać zadania z zachowaniem ich kolejności. Po ich zrealizowaniu lider otrzymywał trop – część hasła, które grupa mogła odgadnąć dopiero po wykonaniu wszystkich sześciu zadań. Gdy wszystkie grupy wykonały zadania, wyłożyły wszystkie tropy, które zdobyli za zakończenie kolejnych etapów i odtworzyli hasła. W ramach podsumowania dzieci otrzymały dyplomy i w nagrodę słodki poczęstunek.

Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w zadaniach domowych w zeszytach ćwiczeń, za zaangażowanie w realizację zajęć podsumowujących, ale i całego programu. Dzieciom szczególnie  serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach dodatkowych i wspólną, twórczą pracę w miłej atmosferze.