Zapoznanie z zasadami ewakuacji z budynku szkolnego w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu zostali zapoznani z zasadami ewakuacji z budynku szkolnego obowiązującymi w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. W czasie pogadanki Pan Mariusz Głowacki  przypomniał uczniom procedury dotyczące zachowania się w szkole w przypadku wybuchu pożaru lub wystąpienia innego zagrożenia.Zwrócił uwagę na znaki ewakuacyjne znajdujące się w szkole, sygnał alarmowy, drogi ewakuacyjne i na sprawną ewakuację budynku. Przypomniał również, jak bardzo znajomość zasad jest potrzebna w przypadku sprawnej ewakuacji z budynku.
Kliknij, aby przejść do galerii.