Zaprzysiężenie SU

24 września pod opieką p. Doroty Banach i Agnieszki Gniadek w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego i Mini Samorządu Uczniowskiego. Wydarzenie to poprzedzone było kampaniami wyborczymi prowadzonymi przez kandydatów. W wyniku głosowania wybrano nowych przedstawicieli społeczności uczniowskiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu.

Przewodniczącą Mini Samorządu Uczniowskiego została – Maria Oberda– uczennica kl. 2

Zastępcą przewodniczącej – Filip Majstrak – uczeń kl.3a

Członkiem – Filip Kosowski – uczeń kl. 1

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został  – Kacper Serwa z klasy 8a

Zastępcą przewodniczącego – Kacper Małek  – uczeń klasy 5a

Skarbnikiem – Ewelina Olbromska – uczennica kl.8a

Ola Janczyk i Amelia Figarska zostały wybrane na członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z regulaminem i tradycją naszej szkoły 2 października nastąpiło  zaprzysiężenie samorządów. W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły. Nowo wybrani przewodniczący przedstawili obecnym swoje plany pracy na bieżący rok szkolny, dziękując za powierzoną im funkcję i życząc udanej współpracy.

Samorząd Uczniowski jest ważnym środkiem wychowawczym. Pobudza ucznia do aktywności, wyrabia w nim samodzielność i odpowiedzialność, uczy umiejętności współżycia. Należy, zatem do tych metod dydaktycznych, które w dużym stopniu wpływają na kształtowanie się charakteru ucznia i jego postawy moralno-społecznej.