Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego (oddział zerowy)

Publikujemy listę dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego (zerowgo):