Pożegnanie

kazimierz sławińskiZ żalem zawiadamiamy, że po miesiącach trudnej i nierównej walki z chorobą, w wieku 72 lat odszedł wieloletni nauczyciel języka polskiego, p.Kazimierz Sławiński. W Publicznym Gimnazjum w Jastrzębiu, p. Kazimierz zatrudniony był w latach 1999 – 2003. Oprócz prowadzenia niezapomnianych zajęć z języka polskiego, był również autorem Kroniki Szkolnej oraz dokumentował życie szkoły i gminy wspaniałymi zdjęciami. Jego życiową pasją było nauczanie mowy ojczystej oraz pisanie okolicznościowych wierszy – niemal każdy mieszkaniec Jastrzębia posiada w swoich domowych archiwach utwór autorstwa p. Sławińskiego. Wybitny pedagog, społecznik i piewca życia, na pewno na trwałe zapisze się w pamięci wychowanków, kolegów i sąsiadów. W tych trudnych dla Rodziny chwilach, społeczność naszej szkoły modli się za duszę Zmarłego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się jutro, tj. w sobotę, o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Jastrzębiu.

Kazimierz Sławiński, urodził się 21 czerwca 1943r. w Jastrzębiu, był nauczycielem dyplomowanym języka polskiego, autorem kilku kronik szkolnych, monografii Jastrzębia napisanej w 1972r. oraz autorem wielu artykułów w prasie lokalnej i krajowej. Szkołę podstawową ukończył w Jastrzębiu, technikum w Radomiu a filologię polską w Studium Nauczycielskim w Radomiu oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Pracę zawodową rozpoczął w Zbiorczej Szkole Gminnej w Wierzbicy a potem na własną prośbę przeniósł się do rodzinnego Jastrzębia, gdzie rozpoczął pracę w Zbiorczej Szkole Gminnej a potem w Publicznym Gimnazjum. W czasie pracy pedagogicznej sprawował funkcję zastępcy gminnego dyrektora szkół w Wierzbicy, gminnego dyrektora szkół w Jastrzębiu oraz inspektora oświaty i wychowania przy Urzędzie Gminy w Jastrzębiu.