Chwila, ktorą trzeba zapamiętać…

Mimo pokaźnych ofiar w ludziach, uroczystość poświęcenia i przekazania sztandarów naszych szkół wypadła na medal! Pan Dyrektor Zbigniew Sarnat pragnie podziękować wszystkim ludziom, dzięki którym ta niezapomniana  chwila mogła mieć miejsce, a w szczególności:

uczniom,za aktywne uczestnictwo, zaangażowanie i wzorową postawę w czasie ceremonii;
rodzicom, za ufundowanie sztandarów, czynny udział w uroczystościach, liczną obecność w kościele i w szkole oraz za wszelką pomoc, której nie wahali się nieść w razie potrzeby;
nauczycielom, za wzorową organizację imprezy, przygotowanie dzieci i młodzieży i każdą inną pomoc;
pracownikom obsługi, za  przygotowanie szkoły do tak wielkiej uroczystości.

Mam nadzieję, że już wkrótce na blogu pojawi się obszerniejsza wideorelacja z przekazania sztandarów, a dziś proszę się zadowolić pokazem zdjęć!

Kliknij na obrazek