Clean Up the World 2008

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, akcja Sprzątanie Swiata odbyła sie bez zakłóceń. Oto udokumentowany fragment jej przebiegu:

  CLICK HERE