Dzień Patrona Szkoły

Dawno temu, w czasach gdy Goździkowa zażywała jeszcze Apap, pani Elżbieta Kowalik przygotowała przedstawienie ku czci Tadeusza Kościuszki, patrona Szkoły Podstawowej. Niestety, nie mogłem osobiście być na uroczystości, więc poniższą relację zmontowałem z materiałów dostarczonych przez organizatorkę, oraz ze zdjęć znalezionych w Internecie.

(kliknij obrazek)
  

Przygotowany przez Elżbietę Kowalik montaż słowno-muzyczny przybliżył nieco zapomnianą w dzisiejszej Polsce sylwetkę bojownika o wolność dwóch narodów. Postawa Kościuszki, porzucającego największe zaszczyty i majątek w Stanach Zjednoczonych, gdzie bohatersko walczył o niepodległość nowoutworzonego narodu, i śpieszącego na pomoc będącej w potrzebie ojczyźnie kontrastuje z materializmem i egoizmem współczesnych Polaków goniących za dobrami materialnymi. Akademia zaprezentowała też mało znaną historię lokalną,a dokładnie, dzieje szkoły w Jastrzębiu. Założona została jeszcze w czasach zaborów w prywatnym domu i uczęszczało do niej około 40 uczniów. Zajęcia trwały od listopada do kwietnia i prowadził je w języku polskim i rosyjskim niejaki Polikarp Staszewski. W roku 1896 oddany został do użytku budynek przeznaczony specjalnie na szkołę. Zajęcia odbywały się w nim jednak tylko przez szesnaście lat, bowiem w 1912 roku budynek ten spłonął. Nową i nowoczesną piętrową szkołę zbudowano dopiero w 1936 r., zaś do tego czasu zajęcia odbywały się w mieszkaniach prywatnych, remizie bądź organistówce. Tadeusz Kościuszko patronem szkoły został w roku 1947 i jest nim nieprzerwanie do dziś.