Spotkanie opłatkowe nauczycieli i pracowników obsługi

Gdy zakładam garnitur, to znak, że w szkole dzieje się coś ważnego. Tym razem było to spotkanie opłatkowe nauczycieli i pracowników ZSP. Na świetlicy zgromadziło się ponad 50 osób zatrudnionych w naszej placówce. Corocznym zwyczajem uroczystość zacząłem odczytaniem fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, po czym Dyrektor złożył życzenia i podzielił się opłatkiem ze swymi pracownikami. Na koniec nastał czas radosnej konsumpcji i kolędowania.