Walentynki

Dziś dzień św. Walentego, patrona epileptyków, chorych umysłowo i oczywiście zakochanych. Niejasna jest geneza tego anglosaskiego święta,tak jak niejasne jest pochodzenie symbolu miłości – serca. Przecież symboliczne serce nie przypomina zupełnie tego ludzkiego! Wikipedia podaje, że jedną z możliwych genez owego symbolu jest fakt, iż średniowieczni ludzie nie wykonywali sekcji zwłok, więc nie mieli możliwości ujrzenia byt często jak wygląda ludzkie serce. W związku z tym, do wyobrażenia siedziby uczuć i zmysłów zaczęli używać uproszczonej formy jedynego dostępnego im serca – 
a mianowicie.. krowiego! Mniej popularne teorie mówią, że symbol serce może pochodzić od
kształtu cienia całujących się kochanków. Ja ze swej strony dedykuję wszystkim zakochanym z naszej szkoły oraz zakochanym czytelnikom bloga piosenkę Katie Melua “If You Were a Sailboat”!