Regulamin MSU

Regulamin Mini Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu   Regulamin zawiera:   Wstęp Postanowienia ogólne. Struktura organizacyjna Mini Samorządu. Tryb przeprowadzania wyborów do Mini Samorządu Uczniowskiego. Zadania opiekunów Mini Samorządu Uczniowskiego. Kompetencje Mini Samorządu. Działalność gospodarcza Mini Samorządu Uczniowskiego. Cele i założenia działalności Mini Samorządu Uczniowskiego. Postanowienia końcowe.   Wstęp   […]