Dyrekcja

P.o. Dyrektora

mgr Beata Przytuła-Bińkowska
tel. (048) 628 40 04
e-mail: zspjastrzab@o2.pl

 

 

 

Zastępca Dyrektora

 

mgr Katarzyna Owczarek
tel. (048) 628 40 04
e-mail: pspjastrzab@o2.pl