Badania do klasy sportowej

Badania do klasy sportowej:

  1. Morfologia
  2. OB
  3. Glukoza
  4. Mocz
  5. Jeżeli dziecko nosi okulary to zaświadczenie od okulisty
  6. Jeżeli występuje niedosłuch to zaświadczenie od laryngologa.

Należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu i prosić o skierowanie do lekarza sportowego.

  • Borkowskiego 1 , Starachowice

tel. 41-275-33-42 (wizyta bezpłatna)

  • Ks. Łukasika 5 , Radom

tel. 048-3621519 (wizyta płatna 50 zł.)

Na wizytę do lekarza sportowego uczeń musi udać się z rodzicem, mieć ze sobą skierowanie od lekarza rodzinnego (dyscyplina lekkoatletyka) oraz wykonane badania.

Do 30 września należy dostarczyć do sekretariatu szkoły zaświadczenie od lekarza sportowego.