REGULAMIN LOTERII

REGULAMIN MAŁEJ LOTERII FANTOWEJ

„FANTOLANDIA”

Zapraszamy do zapoznania się z   Regulaminem Małej Loterii Fantowej „Fantolandia”, który będzie obowiązywał podczas Festynu Rodzinnego w PSP w Jastrzębiu 2 czerwca br.

Regulamin Loterii Fantowej 2019