Wyniki naboru do klas sportowych

8 i 9 maja odbyły się próby sprawnościowe do klasy IV i VII sportowej. Wszystkie osoby składające wniosek o przyjęcie zostały zakwalifikowane.