REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019-2020


DOKUMENTY DO POPRANIA

 

Rekrutacja do klasy pierwszej

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

Rekrutacja do przedszkola

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

POTWIERDZENIE WOLI KONTYNUOWANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ