70 lat z Tadeuszem Kościuszko

70 lat z Tadeuszem Kościuszko

W piątek 26 maja 2017r. w wyjątkowo uroczysty sposób świętowaliśmy siedemdziesiątą rocznicę nadania naszej szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Pierwszy powojenny kierownik szkoły podstawowej w Jastrzębiu, Wiktor Busiakiewicz, odnotował ten fakt w zapisku w kronice szkolnej w czerwcu 1947r.

Uroczystości rozpoczęliśmy mszą świętą sprawowaną przez ks. proboszcza Zbigniewa Tuchowskiego i ks. Adama Włodka, po której zgromadzeni na niej zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele rodziców przemaszerowali z kościoła parafialnego do szkoły. Na holu poświęcona i odsłonięta została płyta upamiętniająca siedemdziesięciolecie nadania szkole patrona. Następnie uczestnicy udali się na salę gimnastyczną, gdzie mowę wygłosił Dyrektor Zbigniew Sarnat, Wójt Andrzej Bracha, Dyrektor radomskiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Krzysztof Szewczy a list intencyjny odczytał Wicestarosta szydłowiecki Adam Włoskiewicz.

Kolejnym punktem była uroczysta prelekcja Zbigniewa Tomczyka, nauczyciela historii z PG w Jastrzębiu, który przedstawił najwcześniejszą historię naszej szkoły. Doiwedzielimy się z niej, że w tym roku świętujemy również 150-lecie powstania pierwszej świeckiej szkoły w Jastrzebiu oraz, że nauczanie w naszej miejscowości kontynuowane jest od XVII wieku.

Na uroczystości nie mogło zabraknąć częśći artystycznej, która przygotowana została przez uczniów naszej szkoły. Spotkaliśmy w niej samego Tadeusza Kościuszkę, który pomógł uczniom PSP w Jastrzębiu docenić rolę szkoły w ich życiu.

Po poczęstunku, zaproszeni goście udali się obejrzeć wystawę starych zdjęć i szkolnych kronik umieszczoną na holu PSP, której towarzyszył pokaz multimedialny dotyczący historii naszej placówki.

Patronat honorowy nad uroczystością objęła Kurator Mazowiecki Aurelia Michałowska.

Film z zapisem mszy św. i przemarszu do szkoły:

Film – zapis szkolnych uroczystości

 

Galeria zdjęć

Kliknij, aby przejść do galerii

 

Historia naszej szkoły – prezentacja:

 

Pokaz zdjęć archiwalnych: