Category Archives: Aktualności SU

Post Image

ZAPRZYSIĘŻENIE SU i MINI SU

W poniedziałek 23 października 2017r. w PSP w Jastrzębiu odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowych przedstawicieli Mini Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze. Najpierw dokonano prezentacji składu MSU, wymieniając przewodniczącą – Amelię Figarską, zastępcę- Zuzannę Piasecką oraz skarbnika – Nadię Raganiewicz, następnie odbyło się ślubowanie. Odczytano również najważniejsze założenia MSU na bieżący rok szkolny.                                                                             […]

read more
Post Image

Zarząd SU wybrany!

W dniu 27.09.2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu odbyły się wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego. Po złożeniu podpisu na liście obecności, uczniowie zaznaczali nazwisko kandydata na kartach do głosowania, które następnie wrzucali do przygotowanej urny wyborczej. Bezpośrednio po głosowaniu komisja wyborcza wraz z opiekunką Katarzyną Kwintal podliczyła głosy. Zgodnie z regulaminem, spośród […]

read more
Post Image

ZARZĄD MSU WYBRANY

27 września 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu odbyły się wybory zarządu Mini Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas I- III oddawali swój głos na kartach wyborczych, a następnie wrzucali je do urny. Oddano 77 ważnych głosów. Bezpośrednio po głosowaniu komisja wyborcza podliczyła głosy. Zgodnie z regulaminem w wyniku demokratycznego głosowania powołano […]

read more
Post Image

Młodzi wolontariusze

      Dnia 15.01.2017r. w całej Polsce i w niektórych częściach świata odbył się 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już niemal tradycja, że w jedną z niedziel stycznia odbywa się zbiórka pieniędzy na chore dzieci i godną opiekę dla starszych ludzi. W tym roku Wielka Orkiestra  grała “dla ratowania życia i zdrowia […]

read more
Post Image

ZARZĄD SU WYBRANY !!!

5 października 2016 r. w Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu odbyły się wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Mini Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki. Po złożeniu podpisu na liście obecności, uczniowie zaznaczali nazwisko kandydata na kartach do głosowania, które następnie wrzucali do przygotowanej urny wyborczej. Bezpośrednio po głosowaniu komisja wyborcza podliczyła głosy. Zgodnie […]

read more