Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZESTAWEM PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZYJĄCYCH W PUBLICZNEJ  SZKOLE PODSTAWOWEJ im T. KOŚCIUSZKI W JASTRZĘBIU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023