Programujemy micro:bit

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany m.in. do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W ramach tegoż programu nasza placówka zakupiła dla uczniów m.in. płytki micro:bit. Micro:bit to […]