Zaczynamy nowy rok szkolny!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zgromadziło na placu szkoły
Zespołu Szkół Publicznych w Jastrzębiu licznych gości. Pan Dyrektor Zbigniew
Sarnat serdecznie powitał uczniów, rodziców, nauczycieli oraz Wójta gminy
Jastrząb – Pana Andrzeja Brachę, Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Wojciecha Warso, Sekretarz Gminy – Panią Anitę Gołosz, Przewodniczącą Rady Rodziców – Panią Jolantę Kobierską oraz księży naszej parafii. Po okolicznościowych
przemówieniach i życzeniach wielu sukcesów, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych. W bieżącym roku szkolnym po stronie podstawowej uczyć się będzie 196 uczniów, a po stronie gimnazjalnej165. Nowi wychowawcy w PG to p. KInga Wesołowska (1a), p. Dorota Stępień (1b) oraz p. Michał Gajewski (1c).

Kliknij, by przejść do galerii
Kliknij, by przejść do galerii