Czas projektów

Maj to tradycyjnie w naszej szkole czas poświęcony prezentacji projektów edukacyjnych, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2010r. są obligatoryjne dla wszystkich uczniów gimnazjów i konieczne do ukończenia szkoły. W tym roku, uczniowie klas drugich prezentowali owoce swoich czasem kilkumiesięcznych dociekań edukacyjnych prezentowali w dniach 9 do 12 maja. Prezentacje oceniane były przez specjalne komisje, którym przewodniczył Dyrektor Zbigniew Sarnat lub Zastępca Dyrektora Katarzyna Owczarek. W skład komisji wchodzili również nauczyciele (w tym opiekun projektu) oraz reprezentant społeczności uczniowskiej. Po prezentacji, uczestnicy projektu odpowiadają na pytania zadawane przez komisję, która dokonuje oceny punktowej wypowiedzi.

Poniżej zdjęcia z ostatniego projektu edukacyjnego, który odbył się 12 maja. Uczestniczyły w nim uczennice Klaudia Niewadzisz, Olga Wietrak, Ewelina Wietrak i Daria Wrzesień. Ich opiekunem był piszący te słowa Michał Gajewski. Temat prezentacji: “Jak przeprowadzić konkurs wiedzy o kulturze brytyjskiej?”

Kliknij, aby wejść do galerii

Prezentacja grupy projektowej pod tym linkiem zaś opis konkursu, który byłe tematem wiodącym znajdą Państwo tu.