,,Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne”

Dnia 10 stycznia 2017r. uczniowie klas I – ZSP Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, którzy zostali zaproszeni do szkoły przez dyrekcję szkoły i pedagoga szkolnego. Gimnazjaliści  z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali krótkiej pogadanki na temat: ,,Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne”, ze szczególnym zwróceniem uwagi młodzieży na temat praw i obowiązków  podczas korzystania z zasobów internetowych. Uczniowie zostali również uwrażliwieni na potrzebę bezpiecznego zachowania się podczas nadchodzących zimowych ferii.