Przy wspólnym stole

21 grudnia odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe pracowników ZSP w Jastrzębiu. Rozpoczął je ksiądz Adam odczytaniem fragmentu Pisma św. o narodzeniu Jezusa, po czym Pan Dyrektor Zbigniew Sarnat złożył świąteczne życzenia i podzielił się opłatkiem ze zgroamdoznymi pracownikami. By tradycji stało się zadość, na stole pojawiły się wigilijne potrawy!

Kliknij, by wejść do galerii