Sukces naszej gimnazjalistki

II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie

„Kolęda w sieci” dla uczennicy PG w Jastrzębiu

Angelika Kaluga – uczennica klasy IIb naszego gimnazjum zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim konkursie  „Kolęda w sieci”. Na specjalnie przygotowanym a następnie zamieszczonym na portalu You Tube filmiku muzycznym zaprezentowała kolędę „Nie było miejsca dla Ciebie”. W ogólnopolskim głosowaniu internetowym uzyskała 297 głosów. Uczennicę do konkursu przygotowali:  Agnieszka Szpara i Zbigniew Tomczyk.

Konkurs był realizowany przez Publiczne Gimnazjum im. M. Reja w Radomiu w ramach Międzynarodowego Projektu CENTRES – „Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji” we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności oraz Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.  Celami konkursu były m.in.: odkrywanie oraz ujawnianie talentów i kreatywności uczniów w środowisku lokalnym i ogólnopolskim, a także prezentacja umiejętności medialnych.

Podsumowaniem konkursu był koncert galowy w Radomiu w dniu 21 stycznia 2014 r., podczas którego wystąpili uczestnicy części finałowej, w tym także uczennica jastrzębskiego gimnazjum. Angelika, wykonując przygotowaną kolędę, zauroczyła publiczność piękną barwą głosu oraz dużą wrażliwością muzyczną.

przyg. Agnieszka Szpara

Konkurs "Kolęda w sieci"