Światowy dzień zdrowia

Gimnazjaliści z PSP w Jastrzębiu w ramach obchodów  Światowego Dnia  Zdrowia obejrzeli prezentację multimedialną nawiązującą do hasła roku: Zdrowie dla wszystkich.

Treść prezentacji  oscylowała wokół :

-roli powszechnej opieki zdrowotnej;

-celu Światowego Dnia Zdrowia, jakim  jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej i  możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu;

– najważniejszego przesłania Światowego Dnia Zdrowia z akcentem na fakt, że: powszechna opieka zdrowotna polega na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie tam, gdzie jest to konieczne bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego oraz nikt nie powinien wybierać między dobrym stanem zdrowia, a innymi życiowymi potrzebami.

Ponadto w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy uczniowie uczestniczyli w pogadankach na temat zdrowego stylu życia.

Koordynatorem przedsięwzięcia była p. Beata Leśniewska