Święto szkoły!

Oświata, czyli proces kształcenia, upowszechnienia wiedzy i kultury w społeczeństwie leżała na sercu reformatorom oświeceniowej Polski, w myśl staszicowskiej zasady Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Powołana przez Sejm Rozbiorowy w 1773r. Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca, była pierwszym w Europie instytucją o charakterze współczesnego ministerstwa edukacji. Data jej ustanowienia stała się w Polsce świętem branżowym ludzi związanych z edukacją w naszym kraju. Chociaż się to nieco zmienia,  tradycyjnie tego dnia podkreślano rolę nauczycieli i stąd potoczna nazwa tego święta – Dzień Nauczyciela. Współcześnie, 14 października pamiętamy o szczególnym charakterze profesji nauczycielskiej, nie zapominając przy tym, że ich praca nie miałaby sensu bez uczniów, a szkolny organizm nie mógłby prawidłowo funkcjonować bez pracowników obsługi! Tak więc fetujemy dziś Święto Szkoły!

Tak wyglądały obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole. Akademie przygotowala kl. 2c z pomocą 1c i 3a pod czujnym okiem reżyserów P. B. Lesniewskiej i J. Król.

 

Kliknij, by przejść do galerii
Kliknij, by przejść do galerii