Zamiast sobie, oddam tobie!

Kolejną akcję Szkolne Koło Caritas ogłoszoną w trakcie Wielkiego Postu była Skarbonka Miłosierdzia – „Zamiast sobie, oddam tobie”.  
Do skarbonek wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli wrzucać drobne datki. Akcja  promowała wśród dzieci i młodzieży rezygnację np. z pójścia
do kina, z czegoś słodkiego, na rzecz zaoszczędzenia pieniędzy i  podzielenia się nimi z kimś potrzebującym – w ramach Jałmużny Wielkopostnej.  Pozyskane pieniądze zostały przeznaczone na misje Diecezji radomskiej. Celem akcji było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy bliźnich oraz realną pomoc dla potrzebujących.