Zwiększamy zbiory naszej szkolnej biblioteki.

W bieżącym roku szkolnym Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymując na zakup książek do biblioteki szkolnej kwotę 15 tys. złotych.

        W ramach Programu zakupione będą nowości wydawnicze (książki nie będące podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Obok zakupu książek zaplanowano i realizowano szereg inicjatyw promujących czytelnictwo w szkole oraz działań wskazujących na współdziałanie  szkoły w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.      
         Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwaobok programu  Książki naszych marzeń, jest drugim programem Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanym przez naszą szkołę.