„Sprzątamy dla Polski”

Nasza szkoła przyłącza się do akcji „Sprzątamy dla Polski”, która odbędzie się w całej Polsce w piątek, 22 kwietnia br. Przedsięwzięcie organizuje Stowarzyszenie „Dla Polski”. Jej celem  jest troska o środowisko naturalne oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro.

Patronat nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki.