„As ortografii”

W dniu 28 maja 2022 roku w PSP w Jastrzębiu odbył się konkurs ortograficzny, którego celem było szerzenie wśród uczniów nawyku pracy nad poprawnością ortograficzną oraz wyłonienie „Asów  ortografii” spośród uczniów klas drugich i trzecich. Do szkolnego etapu konkursu przystąpili wszyscy chętni uczniowie. Musieli oni wykazać się poprawną pisownią i znajomością zasad ortograficznych. Zadaniem uczestników było napisanie dyktanda i uzupełnienie kart pracy, opracowanych przez Panie Renatę Czarnotę i Joannę Lech.
 Do etapu szkolnego zakwalifikowało się dwunastu uczniów , którzy popełnili najmniej błędów w etapie szkolnym.
– Pierwsze miejsce i tytuł „Asów Ortografii” otrzymała drużyna „Fioletowych” nadzorowana przez panią dyr. Katarzynę Przytułę Bińkowską   w składzie:
Piotr Środa
Mateusz Bednarczyk

– Drugie miejsce zajęła drużyna  „Zielonych” nadzorowana przez panią Katarzynę Owczarek w składzie:
Filip Kosowski
Antonina  Ziomek
Maja Wiatrak

– Trzecie miejsce zajęła drużyna  „Pomarańczowych” nadzorowana przez panią Elżbietę Kowalik w składzie:
 Zofia Karbarz
Olaf  Kacprzyk
Krzysztof Zawadzki
– Czwarte miejsce zajęła drużyna „niebieskich” nadzorowana przez p. Annę Przytuła  w składzie:
 Zofia Zugaj
Maria Grzybowska
Zuzanna Potrzeszcz

Organizatorzy konkursu podczas uroczystości podsumowującej wyniki konkursu wręczyli laureatom dyplomy i nagrody , a pozostałym uczestnikom dyplomy i upominki potwierdzające udział w ortograficznych zmaganiach.  Konkurs Ortograficzny „As ortografii” wzbudził duże zainteresowanie i wyzwolił wiele emocji zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Przygotowanie do konkursu wymagało od nich systematycznej i wytrwałej pracy, która w finale przyniosła znakomite rezultaty i pozwoliła na odniesienie sukcesu. Taka forma pracy nad poprawnością ortograficzną uczniów to nie tylko ćwiczenia, ale również wspaniała zabawa, umożliwiająca sprawdzenie swoich umiejętności i możliwości, kształtująca w uczniach współzawodnictwo, a także pozwalająca na nawiązanie współpracy między klasami. Organizatorkami konkursu były panie Renata Czarnota i Joanna Lech.